Waarom een VvE?

Wanneer er een Splitsing heeft plaatsgevonden…

U kunt mede-eigenaar zijn geworden in een Vereniging van Eigenaren.
Van rechtswege bent u lid geworden van de VvE.

Een actieve VvE houdt uw appartement(en) in conditie.
Een VvE is opgericht met als doelstelling de instandhouding van de leefbaarheid in en om een gebouw met meerdere eigenaren te waarborgen.
Een actieve VvE is noodzakelijk om het gebouw in goede (bouwkundige) conditie te houden. Het garandeert een marktconforme waarde van het appartement en waarborgt de veiligheid in en om het gebouw. Daarom is elke appartementseigenaar verplicht om zijn verantwoordelijkheid te nemen en mee te betalen aan het gezamenlijk onderhoud, renovatie en verzekering(en) van het gebouw.

Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht gesteld en elke appartementseigenaar wordt hier van rechtswege automatisch lid van.
De structuur van de VvE en de regels waar men zich aan dient te houden zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek 2 en 5, het Modelreglement en de akte van splitsing.