VvE Beheer Regio Gooi en Vechtstreek

VvE-Beheer Regio Gooi en Vechtstreek
Dienstverlening VvE-Beheer Regio Gooi en Vechtstreek

Bent u op zoek naar een technisch beheerder en/of administrateur voor uw Vereniging van Eigenaren of wilt u een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor uw VvE in de regio Gooi en Vechtstreek?

Zorgeloos wonen binnen uw Vereniging van Eigenaren
Binnen uw Vereniging van Eigenaren staat het woonplezier van de (appartement) eigenaren voorop.

De volgende zaken zijn hierbij van belang en dragen bij tot een plezierige woonomgeving:

  • Het goed onderhouden van de gebouw(en);
  • Een financieel gezonde VvE;
  • Het reserveren voor het planmatig onderhoud (denk aan opstellen MJOP);
  • Duidelijke transparante afspraken tijdens de ALV;
  • Advies voor maat voor uw VvE;
  • Zekerheid voor de Vereniging dat de problemen opgelost worden binnen de VvE;
  • De VvE bespaart op diverse terreinen;
  • Wij  denken graag met u mee inzake het advies  m.b.t. de besparingen middels Led-verlichting, zonnepanelen en groene daken;
  • Swiss VvE-Beheer handelt als onafhankelijk beheerder en adviseur.

VvE beheer in de Regio Gooi en Vechtstreek

Wilt u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van VvE-Beheer in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Offerte
Onafhankelijk advies in VvE-Beheer

Werkgebied ( Provincie Utrecht), in onderstaande plaatsen zijn wij actief:

Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Baarn, Soest, Den Dolder, De Bilt, Bilthoven, Bussum, Naarden, Blaricum, Huizen, Laren, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hilversum, Almere, Lelystad, Maarssen, Breukelen, Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Doorn, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Ede, Apeldoorn, Het Gooi, Tiel, Veenendaal, Arnhem, Nijmegen.

 

 Geschiedenis van “Het Gooi en Vechtstreek”

Naarden
Naarden kreeg in 1351 stadsrechten. De viering van 650 jaar Naarden in 2000 berustte dus op een misverstand. De plaats ontwikkelde zich als garnizoensstad met onder meer textielindustrie, mede door de wol aanvoer van de Gooise heidevelden. Naarden was tot de 19e eeuw een belangrijke vestingstad; de perfect gerestaureerde (1964) vesting dient nu als Nederlands Vestingmuseum. Tweejaarlijks vindt hier het Foto Festival Naarden plaats. In de Grote of St.Vituskerk vindt traditioneel op Goede Vrijdag de Matthäuspassion van Bach plaats. Historisch gezien is Naarden de enige stad in het Gooi, maar thans is de vesting Naarden eerder een exclave van de stedelijke agglomeratie Bussum-Naarden.

2460

Laren
Een belangrijk dorp op de zandgronden van Het Gooi werd Laren. In Utrecht werd in 1085 het Kapittel van Sint Jan gesticht. Dat kapittel kreeg ook gronden in de omgeving, onder andere op het later in de Zuiderzee (nu Gooimeer) verdronken land, nadien geruild met grond op De Vuursche). Het wordt echter bestreden dat het Utrechtse kapittel land gehad zou hebben bij het Sint Janskerkhof in Laren. Er is veel strijd geweest tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht over de heerschappij. In 1285 kocht Floris V van hen het recht als landsheer op te treden. Toen waren er al kerken gesticht die de naam van de schutspatroon voor Hoog Elten en Het Gooi St. Vitus droegen (Naarden [2], BussumHilversum [2], Blaricum).

Laren werd het religieuze centrum voor de omliggende dorpen. De jongste (nu nog bestaande) katholieke kerk verkreeg de status van basiliek. Van daaruit wordt de jaarlijkse St.-Jansprocessie gehouden op de feestdag van St. Jan, 24 juni. Vanuit de omgeving lopen nog enkele oude doodwegen over de heide naar het Larense Sint Janskerkhof.

Laren en Blaricum
Laren en Blaricum waren tot omstreeks 1850 kleine, arme boerendorpen. Vanaf de komst van de stoomtram in 1882, tot omstreeks 1950, vestigden zich hier vooral beeldend kunstenaars met beroemdheden als Anton Mauve (leermeester van Vincent van Gogh), Jan Sluijters en Ferdinand Hart Nibbrig. In 1911 vestigde de Amerikaanse schilder William Singer (1868-1943) zich in Laren. Hij en zijn vrouw waren kunstverzamelaars. Mevrouw was tevens muziekliefhebber en een niet onverdienstelijk pianiste. Na het overlijden van William Singer (in Noorwegen) en de terugkeer van zijn vrouw in Nederland, heeft zij het initiatief genomen om de William H. Singer Foundation te stichten en daarmee het museum en het theater te stichten van Singer Laren.

Laren en Blaricum zijn nu vooral woondorpen voor tv-sterren en de nouveaux riches, die in de boom van de jaren 1990-2000 snel geld hebben verdiend. Blaricum is nu volgens het CBS de ‘rijkste gemeente van Nederland’. Laren is de meest vergrijsde gemeente van Nederland.

Hilversum
In Hilversum ontwikkelde zich vanaf de 16e eeuw een wol- en textielindustrie, waardoor het dorp sneller groeide dan de andere dorpen en zelfs de stad Naarden voorbijstreefde. In die tijd begon ook de zandwinning voor de uitbreidingen van Amsterdam, en de vestiging van royale buitenhuizen van rijke Amsterdammers. Een voorbeeld hiervan is de Bussumse wijk ’t Spiegel.

Raadhuis van Hilversum, door Willem Marinus Dudok (1924)
Raadhuis Hilversum- Architect Dudok
Raadhuis van Hilversum

Hilversum is nu de belangrijkste en grootste plaats in het Gooi, en nam die rol in de 18e eeuw van Naarden over. Het is ook het inkoopcentrum voor de Gooiers (Hilvertshof), eerst vanwege de snelle industriële ontwikkeling (textiel en tapijten), daarna wegens de vestiging van een kantongerecht, de radio- en zenderfabriek van Philips in 1918 (NSF), en de omroepen. De NSF-fabriek leidde tot de vestiging van depublieke omroep (AVROVARAKRONCRVNTSNOB en andere, zoals de commerciële omroepen) die nu als enige grote bedrijfstak in Hilversum over is. Het overwegend katholieke Hilversum, met zijn rijksmonument de Sint-Vituskerk, bereikte in 1965 103.000 inwoners, maar verloor veel bedrijven en kromp aanzienlijk in bevolking: in 2006 nog maar 84.000 mensen (van wie ruim 4.000 in de tegen Bussum aangelegen exclave Hilversumse Meent). De plaats werd met Leefbaar Hilversum in de jaren 1990-2000 de bakermat van de politieke Leefbare-beweging.

Bussum
Bussum ontwikkelde zich van dorp tot stad sinds het met de zustergemeente Naarden een treinstation deelt. Bussum dateert als boerendorpje van rond het jaar 1000, en ging pas flink groeien in de 19e eeuw, toen het door de oosterspoorlijn en vanwege de natuur voor forensen aantrekkelijk werd zich er te vestigen. Ook de schrijvers Frederik van Eeden (met zijn kolonie Walden) en Herman Gorter lieten hun oog erop vallen. Daarna werd het een echte forensengemeente zonder veel eigen bedrijvigheid en groeide het sterk. Er werden tussen 1880 en 1940 fraaie villa’s en villabuurten gebouwd.
Naast Hilversum heeft ook Bussum een rol gespeeld in de televisiegeschiedenis. In de jaren 50 vond vanuit Bussum de eerste openbare televisie-uitzending plaats, vanuit de inmiddels afgebroken Studio Irene. Na de jaren 80 nam de groei flink af en Bussum is nu één van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland.
De agglomeratie Bussum-Naarden-Hilversumse Meent (medio 2009 tezamen ruim 53.000 inwoners) is de tweede stedelijke kern van Het Gooi, na Hilversum, maar vóór Huizen, dat er qua inwonertal (42.000) nog wel wat achter blijft. Bussum en Naarden hebben het grote voordeel dat zij gelegen zijn aan de spoorlijn van Amsterdam naar Hilversum. Na enkele decennia half braak gelegen te hebben is het vernieuwde ‘stadshart’ van Bussum, het Landstraat-project bij het gemeentehuis, nu voltooid. Daarmee is Bussum definitief dorp àf, al zal de aanduiding ‘dorp’ in het lokale spraakgebruik nog wel even standhouden.

Huizen
Huizen was vanouds een boeren- en vissersdorp, dat in de 19e eeuw uitgroeide naar het noorden toen de Gooise stoomtram er een halte kreeg. Het dorp lag aanvankelijk aan de Zuiderzee, nu aan het Gooimeer. Tot de aanleg van de Afsluitdijk is de visserij er belangrijk geweest. Huizers waren vooral goed in het uitventen van vis. Daarnaast specialiseerden anderen zich in het verhandelen en uitventen van kaas. Vooral na de aanleg van de afsluitdijk werd het dorp een belangrijk centrum voor kaashandel (incl. opslag en distributie).

Na de oorlog is het traditioneel protestantse Huizen, mede door een grote Philipsfabriek (nu gesloten) de snelstgroeiende gemeente van Het Gooi geworden, met eveneens de snelstgroeiende bedrijfsvestiging. De bevolking groeit nog, in tegenstelling tot die van Bussum en vooral Hilversum.

Stedenbouwkundig verandert Huizen razendsnel. De ontwikkeling naar een centrum voor woon-waterrecreatie aan de oostzijde van het Gooimeer is in volle gang, zoals dat al eerder aan de westzijde bij het project Naarderbos het geval was.

Buitenplaats aan de Vecht ( Maarssen en Breukelen)
Buitenplaats langs de Vecht, Maarssen, Breukelen