Modelcontract

Modelcontract Swiss VvE-Beheer

Binnen de VvE kan een situatie zijn ontstaan (of ontstaat in de komende) periode waarbij
het noodzakelijk is dat er van de beheerder heel veel gevraagd zal worden.
U kunt hierbij denken aan vele bestuursvergadering(en) en meerdere Algemene ledenvergadering(en) per jaar.
Daarbij komt veel (advies)werk goed van pas.
Het is altijd lastig in te schatten hoeveel werk dit exact kost. In de regel belasten VvE-Beheerders deze kosten door op nacalculatie door.
Bij Swiss VvE-Beheer kunt u deze extra diensten inkopen voor een vast bedrag per jaar.
Hiermee verzekert u zichzelf en de VvE van een voordelig jaartarief inzake uw ingekochte VvE-Beheerdiensten.

Voordelen Modelcontract :
  • U bent als VvE verzekert van de voortgang in de dossiers/ oprichting VvE
  • U neemt een ruim dienstenpakket af tegen een vast tarief
  • U betaalt het voordelige beheertarief van het Modelcontract voor de termijn waarover u van de (extra) diensten gebruik maakt
  • Het modelcontract is na 1 jaar eenvoudig over te zetten naar een goedkoper beheerpakket bij Swiss VvE-Beheer

Vraag naar de voorwaarden