Financieel/ Administratief Beheer

Een gezond financieel -en administratief beheer is één van de belangrijkste taken binnen een VvE. Wij vinden transparantie daarom van wezenlijk belang.
Alle bestuurders en eigenaren krijgen toegang tot ‘Mijn VvE Admin’.
Hiermee heeft u 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzicht in de financiën en administratie van uw vereniging. Daarnaast is alle relevante documenten waaronder de Akte van splitsing, splitsingstekening, model- en huishoudelijk reglement, actuele begroting, documenten ledenvergaderingen, standaard procedures en handleidingen te downloaden.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste taken binnen het financieel- en administratief beheer.

Financieel VvE beheer

 • Het opzetten van financiële administratie conform Akte van Splitsing
 • Het openen en beheren van de bankrekeningen op naam van de VvE
 • Het opstellen van conceptbegrotingen
 • Het opstellen van liquiditeitsbegroting reservefondsen
 • Het informeren van eigenaars over de (periodieke) VvE voorschotbijdrage
 • Het bewaken van het debiteuren en crediteurenadministratie
 • Het versturen van herinneringen en aanmaningen conform incassoprocedure
 • Het treffen van rechtsmaatregelen op kosten van debiteur met achterstand
 • Het aanmaken en versturen van facturen VvE periodieke voorschotbijdrage
 • Het inscannen en boeken van inkoopfacturen
 • Het digitaal ter accordering aanbieden van inkoopfacturen
 • Het aanmaken en aanbieden van incasso en betalingsbatches aan de bank
 • Het verzorgen van betalingen uit reservefonds met tweede accordering of handtekening
 • Het boeken van mutaties bankafschriften
 • Het in overeenstemming met bestuur maandelijks afromen van betaal- naar spaarrekening
 • Het opstellen van een jaarverslag met balans en exploitatierekening inclusief toelichting
 • Het begeleiden van de kascontrolecommissie
 • Het innen en verrekenen van voorschotbijdrage energielasten (optioneel)

Administratief VvE beheer

 • Het aanleggen en bijhouden van een digitaal archief
 • Het maken en actueel houden van het eigenaren- en gebruikersregister
 • Het maken en actueel houden van crediteurenbestand
 • Het vastleggen van alle contractafspraken en bijbehorende financiële verplichtingen
 • Het verzorgen van verklaring notaris bij eigendomsoverdracht
 • Het informeren van nieuwe eigenaars middels een welkomstpakket
 • Het actueel houden van gekozen bestuurders handelsregister KvK
 • Het verzorgen van correspondentie