VvE Beheer Amersfoort

VvE-Beheer Amersfoort

Dienstverlening VvE-Beheer in Amersfoort

Wij verzorgen VvE beheer in Amersfoort maar ook op andere plaatsen in de regio zoals o.a. Leusden, Hoogland en Bunschoten-Spakenburg.

Wij  zijn de professionele beheerder voor Amersfoort en omstreken, kijk op: www.vvebeheeramersfoort.nl

Wat is er van belang voor uw VvE?

Voorop staat het woonplezier van de eigenaren en een goede harmonieuze sfeer.
Een goed onderhouden gebouw, een financieel gezonde vereniging en een actieve vergadering vormen hiervoor de basis.
Een positief gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de woningen meer waardevast zijn en beter verkoopbaar.

VvE-Beheer is bedoeld om Verenigingen van Eigenaren hierin te ondersteunen en gedeeltelijk of geheel te ontzorgen.
Zo blijft binnen de VvE continuïteit en kwaliteit gewaarborgd.

Mooi wonen in Amersfoort, begint bij goed beheer van uw VvE!

Amersfoort en Appartementsrechten

In Amersfoort kunnen wij spreken van een grote diversiteit aan appartementsrechten.
Van oude gerenoveerde panden, waarin middels splitsingen appartementsrechten zijn gecreëerd tot en met nieuwbouw uit de jaren 70 en 80.
In Amersfoort is er voor elk wat wils te vinden, van betaalbare galerijflats, betaalbare nieuwbouwcomplexen tot en met zeer exclusieve appartementsrechten. Te denken valt aan de appartementen Regent’s Park in Bergkwartier.

Vathorst VvE-BeheerRegentspark in Amersfoort,1
Wonen in Vathorst

De nieuwbouw in Vathorst heeft veel veranderd aan het bestaande Amersfoort, er is een complete nieuwbouwwijk
gekomen. Compleet met scholen, een winkelcentrum en een NS station.
De bebouwing is divers te noemen, hoogbouw en laagbouw, wisselen elkaar af.
Afgewisseld met water(kanalen) en woningen in het thema ‘Grachtenwoningen’.

Vathorst is aantrekkelijk gelegen door haar ligging van ten aanzien van de A1 en A28 (richting Utrecht en Noorden)
Langs de A1 zijn o.a. tevens de IKEA en Loods 5 gesitueerd.

Zorgeloos wonen binnen uw Vereniging van Eigenaren

Binnen uw Vereniging van Eigenaren ( VvE) staat het woonplezier van de (appartement) eigenaren voorop.

De volgende zaken zijn hierbij van belang en dragen bij tot een plezierige woonomgeving

  • Het goed onderhouden van de gebouw(en);
  • Een financieel gezonde VvE;
  • Het reserveren voor het planmatig onderhoud (denk aan opstellen MJOP);
  • Duidelijke transparante afspraken tijdens de ALV;

U zult merken dat uw appartementsrecht(en) in Amersfoort beter verkoopbaar zijn mits de randvoorwaarden in orde zijn.
Middels een ( financieel) gezonde Vereniging van de Eigenaren behoudt uw woning zijn waarde.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over VvE beheer in Amersfoort?
Wilt u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van VvE-Beheer in Amersfoort?
Swiss VvE-Beheer geeft graag een passende invulling aan het gewenste VvE-Beheer van uw Vereniging van Eigenaren.

VvE-Beheer Amersfoort

 

 

Geschiedenis van Amersfoort

Bewoning in Amersfoort en omgeving gaat ver terug in de tijd. Al in het Mesolithicum trokken jagers en verzamelaars door de regio. Bij archeologisch onderzoek zijn de restanten van jachtkampjes aangetroffen. In het Neolithicum moet er ook in de regio gewoond zijn; bewoningssporen zijn tot op heden niet aangetroffen, maar wel grafheuvels met vondsten uit deze periode, zoals klokbekers. Ook uit de Bronstijd en IJzertijd zijn grafheuvels bekend, zoals bij de Galgenberg, De Vlasakkers en de Leusderheide. Een deel hiervan is al in de 19de eeuw onderzocht. Bewoning uit de Bronstijd en IJzertijd is bij diverse opgravingen aangetroffen, waaronder in het gebied de Schammer (Leusden) en Wieken Vinkenhoef (Amersfoort). De Romeinen hebben de regio nooit permanent bezet en bewoond, maar dat er contacten en incidentele bezoeken waren staat wel vast. Een Romeinse kom – aangetroffen in een grafveld in Amersfoort-Noord – duidt hierop.

De eerste vermelding van Amersfoort dateert uit 1028. Er moet toen sprake geweest zijn van een boerennederzetting. De strategische ligging was voor de bisschop van Utrecht aanleiding om er één van zijn hoven te bouwen, om van hieruit de Gelderse Vallei te ontginnen. Waarschijnlijk werd dit bisschoppelijk hof in de eerste helft van de 12e eeuw gesticht op de plaats waar thans de Sint-Joriskerk staat. Handel en nijverheid leefden op.

Viering van het 700-jarig bestaan van Amersfoort als stad in 1959Plattegrond Amersfoort-1652

De nederzetting kreeg in 1259 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. In de akte, waarin aan Amersfoort stadsrechten werd verleend werd het stadje omschreven als een oppidum, dat wil zeggen dat de stad versterkt was, waarschijnlijk door een aarden wal, wellicht met poorten. Tegen het einde van de 13e eeuw werd de eerste stenen muur gebouwd, met een lengte van 1550 meter, en omgeven door een gracht. Op de plattegrond van het centrum van Amersfoort is deze eerste stadsmuur nog goed terug te vinden.

In 1340 was er een grote stadsbrand, waarbij ongeveer de helft van de gebouwen werd vernietigd of beschadigd. Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe muur (gereed rond 1450) met de totale lengte van 2850 meter, die het oppervlak van de ommuurde stad verdrievoudigde. In deze muur werd een aantal poorten gebouwd die tot op de dag van vandaag te bewonderen zijn, zoals de Koppelpoort en de Monnikendam. Van de eerste muur is weinig bewaard gebleven, slechts de sterk gerestaureerde Kamperbinnenpoort resteert. Niettemin is het verloop van de eerste muur nog intact; de Muurhuizen volgen het tracé van de muur en maken gebruik van diens fundering. Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen na wonderen rond een Mariabeeld, het zogenaamde Mirakel van Amersfoort, grote betekenis als bedevaartsoord, waardoor de economie opbloeide en vanaf 1444 de Onze Lieve Vrouwetoren kon worden gebouwd.

Historische kaart van Amersfoort (1652)

Centrum van Amersfoort met bezienswaardigheden

De stad had in de 16e eeuw veel te lijden van oorlogshandelingen. Het werd in 1572 bezet door de staatsen en in 1573 door de Spanjaarden. In 1579 werd Amersfoort heroverd door Jan VI van Nassau-Dillenburg, waarop in 1579 gedwongen aansluiting bij de Unie van Utrecht plaatsvond.
In 1629 werd Amersfoort door Hendrik van den Bergh veroverd tijdens zijn Inval van de Veluwe. Hendrik van den Bergh moest eigenlijk de aanval van Frederik Hendrik van Oranje op ‘s-Hertogenbosch beantwoorden, maar het lukte door onder andere de circumvallatielinie rond ‘s-Hertogenbosch niet om door de verdediging van Frederik Hendrik te komen.

Sinds de 16e eeuw ging het economisch slechter. De inwoneraanwas stagneerde en in het begin van de 19e eeuw telde Amersfoort nog maar 8.000 mensen. Rond 1850 braken de inwoners grote delen van de wallen en poorten af. Dat bood de armen werk en de stenen waren nuttig voor straten, pleinen en wegen. Ingrijpen van koning Willem II voorkwam sloop van de Koppelpoort, Monnikendam, Kamperbinnenpoort en een restant van de stadsmuur.

Amersfoort in de 19e eeuw

In het begin van de 18e eeuw werd de stad een centrum van de Oudkatholieke Kerk, door de vestiging van de refractarische priesters van de zogenaamde Oud-bisschoppelijke Clerezij. De stad behield daarna een overwegend niet-katholieke signatuur, mede door de vestiging van vele beroepsmilitairen na 1870. De komst van de spoorwegen in 1863 deed de stad uit haar 19e-eeuwse slaap ontwaken. Amersfoort werd een belangrijk knooppunt en is dat tot op heden gebleven. Rond 1870 werd Amersfoort door de regering verkozen voor de uitbreiding van het leger, mede vanwege de centrale ligging aan spoorwegen en nabij de Hollandse Waterlinie en heideterreinen, die als oefenterrein konden dienen (Vlasakkers, Leusderheide).

Tweede Wereldoorlog

Amersfoort verloor tijdens de oorlog relatief weinig bewoners en leed relatief weinig fysieke schade. Het oude centrum bleef gespaard. Een relatief groot aantal Joden uit Amersfoort en omgeving wist door onder te duiken de oorlog te overleven, daarbij gesteund door de vele protestanten in de plaats. De inrichting van het concentratiekamp Amersfoort, formeel in Leusden, bracht ook de stad vele verschrikkingen.

Vanwege de mobilisatie werden er al in 1938 diverse kampen voor militairen gebouwd in en om Amersfoort: Prins Bernhardkazerne, Bokkeduinen, Waterloo (Lisudina), Amsvorde, Boskamp (latere PDA / Kamp Amersfoort) en Zonnebloemstraat (eind huidige Noordewierweg). In mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog moesten alle 43.000 bewoners worden geëvacueerd vanwege de verwachte gevechten rond Amersfoort, toen de grootste garnizoensstad van Nederland. Na vier dagen konden zij terugkeren. De Duitsers richten bij Amersfoort het Kamp Amersfoort in, een concentratiekamp. De Joodse gemeenschap van ruim 632 mensen werd gedecimeerd, 353 mensen kwamen om, de meesten in Auschwitz of Sobibór.

In 1943 werd Amersfoort werd de Raad van Verzet (RVV) opgericht bij de familie Van Beek, thans Stationsstraat nr. 28.

Op 20 juli 1943 werden twintig leden van de clandestiene verzetsgroep Inlichtingendienst Nederland geëxecuteerd; zij werden begraven in het Jannetjesdal op de Leusderheide. Op 2 oktober 1944 hielden de bezetters een razzia, waarbij 5.000-6.000 Amersfoortse mannen van 17-40 jaar werden meegenomen om loopgraven aan te leggen langs de IJssel in de omgeving van Dieren.

Tegen het einde van de oorlog in 1945 werden op 2 februari achttien jonge gevangenen uit Kamp Amersfoort en twee voorbijgangers doodgeschoten aan de Barchman Wuytierslaan. Op 20 maart werden tien willekeurige gevangenen uit het kamp aan de Appelweg gefusilleerd, als represaille voor de liquidatie van een Nederlands lid van de Sicherheitsdienst.

De nazi-Duitse strijdkrachten bliezen op 16 en 17 april meerdere bruggen in en rond de stad op, ook de spoorbrug bij de Koppelpoort. Op 7 en 8 mei 1945 bevrijdden Canadese troepen de stad.

Na de oorlog

Tot ongeveer 1970 was er sprake van geringe ontwikkeling, die zelfs door de buitengebruikstelling van de meeste kazernes dreigde om te slaan in achteruitgang. Dankzij de annexatie op 1 januari 1974 van het grootste deel van de toenmalige gemeente Hoogland, kon Amersfoort zijn grondgebied flink uitbreiden. Aan het eind van de 20e eeuw kreeg de stad een grote impuls door de Groeistad-status, die inmiddels heeft geleid tot de bouw van grote nieuwe wijken (waaronder Vinex), waarvan Kattenbroek door zijn bijzondere architectuur landelijke bekendheid heeft verworven. Ook nieuwe bedrijven vestigden zich in Amersfoort. Er kwam na veel politieke onrust een nieuw stationsgebouw, terwijl de stationsbuurt opnieuw werd ingericht, onder meer met middelgrote kantoren. Na ongeveer 1970 nam de militaire aanwezigheid drastisch af, en bleef slechts de Bernhardkazerne open.

Werkgebied ( Provincie Utrecht), in onderstaande plaatsen zijn wij actief:

Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Baarn, Soest, Den Dolder, De Bilt, Bilthoven, Bussum, Naarden, Blaricum, Huizen, Laren, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hilversum, Almere, Lelystad, Maarssen, Breukelen, Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Doorn, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Ede, Apeldoorn, Het Gooi, Tiel, Veenendaal, Arnhem, Nijmegen.